Jdi na obsah Jdi na menu
 

Základní informace

Základní škola byla v Chrášťanech založena už v roce 1833. Budova školy se nachází v centru obce. Jsme  malotřídní škola .Ve školním roce 2008/2009  probíhala výuka v jedné kmenové tříde a v jedné odborné učebně.Ve školním roce 2009/2010 otevřeme opět druhou třídu a tím vytvoříme možnost pro vzdělávání dětí v 1. - 5. ročníku.Součástí školy je jedno oddělení školní družiny, tělocvična a školní zahrada. V době po vyučování nabízíme žákům možnost pobytu ve školní družině nebo v zájmových kroužcích( kroužek anglického jazyka, výpočetní techniky a výtvarný ).Stravování dětí je zajištěno dovážením obědů ze školní kuchyně umístěné v budově mateřské školy. V loňském roce se v budově školy uskutečnila výměna oken ,do obou tříd byly zakoupeny nové lavice a jedna třída byla vymalována. Snažíme se neustále zkvalitňovat i materiálně technické vybavení učeben( čtyři počítače s připojením na internet, dataprojektor, vizualizér ...)

 Škola úzce spolupracuje s Obecním úřadem v Chrášťanech a to nejen po ekonomické stránce. Paní starostka navštěvuje žáky při různých významných událostech a organizuje pro děti řadu zajímavých akcí. Také spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Škola pořádá pravidelně několikrát do roka ,, Posezení s rodiči ". Někteří rodiče vedou i zájmové kroužky ve škole.

Nízký počet  žáků ve třídě přispívá k téměř rodinné atmosféře při vyučování.Žáci jsou vedeni ke spolupráci, k toleranci a ke schopnosti komunikovat. Pravidelně dochází ke vzájemným návštěvám dětí ze ZŠ a MŠ. Děti připravují  kulturní vystoupení při různých příležitostech nebo  vánoční dárky pro staré občany Chrášťan. Škola zařazuje do výuky pravidelně i několik celodenních projektů.

Naší snahou je vytvářet ve škole pozitivní klima, věnovat se každému dítěti a diferencovat výuku podle jeho potřeb.